fbpx

Система за дигитално и отдалечено провеждане на заседания и гласуване на общински съвети и комисии.

КлиенРиъл ВотГодина2021Share

РИЪЛ ВОТ

Система за дигитално гласуване на Общински съвет и местна администрация

Дигитално решение разработено от Софт Интелект


Система за дигитално гласуване на Общински съвет и местна администрация

Екипът на Софт Интелект разработи специално създадена система за дигитално и отдалечено провеждане на заседания и гласуване на общински съвети и комисии, предоставяща индивидуален и защитен достъп на потребителите, изцяло отговаряща на изискванията по ЗЗЛД. Заседанията се провеждат, чрез криптирана и защитена видео-конферентна връзка, самостоятелен и защитен чат-канал с възможност за обмяна на съобщения на ниво партийна група, членове на общински съвет и/или индивидуални съобщения. Изцяло автоматично валидиране на кворум, анализиране и представяне на резултати от гласувания и изготвяне на протокол от заседания. Улеснено администриране на съпътстващия процес – създаване на потребители, партийни групи, управление на заседания, регистриране на предложения за редакция на ниво точка от дневен ред и др.

 

Проблемът

COVID-19 изведе нуждата за решения за дигитализация в публичния сектор, по-конкретно в процеса за провеждане на заседания на общински съвети. Липсата на система, която да предоставя възможност за отдалечено провеждане на заседание и обсъждане на дневен ред в реално време, както и предложения за редакция от участниците в заседанието във виртуална среда мотивира екипът на Soft Intellect да изработи цялостно дигитално софтуерно  решение, отговарящо на всички законови изисквания.

 

 

Решение

Система за дигитално и отдалечено провеждане на заседания и гласуване (чрез ОТП верификация) на общински съвети, изцяло отговаряща на изискванията на закона. Достъпът по време и след гласуване следва да бъде защитен и персонален, като участниците следва да могат да гласуват чрез Универсален Електронен Подпис (УЕП) или Квалифициран Електронен Подпис (КЕП). Системата е уеб базирана, на базата на адаптивен уеб дизайн, като всички процеси се извършват чрез уеб браузър, което позволява използването на всички видове устройства: персонални компютри, лаптопи, таблети, мобилни телефони и др.

Резултат

Екипът на Soft Intellect предоставя софтуерен продукт улесняващ и подобряващ процеса по провеждане на заседания на общински съвети. Функционалните характеристики на платформата включват:

 • Провеждане на изцяло отдалечено заседание и гласуване с верификация чрез ОТП код на SMS.
 • Криптирана и защитена видео-конферентна връзка на всяко заседание
 • Прилагане на документи от различен тип към всяка точка.
 • Регистриране на предложения за редакция на ниво точка от дневен ред
 • Изцяло автоматично валидиране на кворум, анализиране и представяне на резултати от гласувания.
 • Защитен чат-канал за индивидуални съобщения, на ниво партийна група или всички членове
 • Автоматично генериране протокол от заседание, резултати от гласуване и видео запис.
 • Управление на роли на потребители и партии.

Използвани технологии

За разработката на дигиталното решение RealVote, екипът на Софт Интелект използва следните технологии

 • .Net Framework като основна платформа за разработка
 • C# като основен език за разработка на сървърната част
 • ASP.NET за изграждане на уеб решението
 • WebRTC за криптирани видео конферентни разговори
 • Microsoft SQL Server за изграждане на базата данни
 • Entity Framework като ORM за достъп до данните

Линк към сайта на продукта: https://realvote.eu/

Имате въпрос, свържете се с екипа на Soft Intellect:

Вашият дигитален бизнес партньор
© Всички права запазени

E-mail: sales[at]soft-intellect.bg

Телефон: 359 876 282 404

ЕС
фнф
иновации2
иновации