fbpx

Софтуер за управление на счетоводство и финансови процеси за общини и дружества с общинско участие.

Година2020Share

ИНФОСОФ

Счетоводен софтуер за общини

Екипът на Soft Intellect реализира софтуерно решение за управление на счетоводство и финансови процеси за общини и дружества с общинско участие. Чрез валидация и верификация на въведените данни, софтуерното решение изолира възможността за технически грешки и улеснява цялостния процес по въвеждане и управление на счетоводните отчети и справки. В обхватът на продукта влизат отчетите по ДМА, отчет за заети лица, Баланси, ОПР, парични потоци и капитали, като освен стандартните валидация на ниво отчет, системата предлага и между-отчетна валидация, която гарантира истинността на данните в различните отчети.

Вашият дигитален бизнес партньор
© Всички права запазени

E-mail: sales[at]soft-intellect.bg

Телефон: 359 876 282 404

ЕС
фнф
иновации2
иновации