fbpx
Logo
Нашият подход10


От идея до реализация
Нашият подход за успешни проекти

1 01. Нашият процес започва с безплатна консултация, която е основополагаща стъпка към разбирането на вашите бизнес цели и потребности. В този инициативен разговор, ние се ангажираме да анализираме как мобилните приложения могат да допринесат за развитието и популяризацията на Вашия бизнес. Това е моментът, в който събираме важна информация за вашите бизнес процеси и изследваме възможностите за тяхното дигитално трансформиране. Нашата цел е да изградим ясна представа за начина, по който нашите услуги могат най-добре да се интегрират във вашата структура и да предложим начини за максимизиране на рентабилността и удовлетвореността на клиентите Ви. С тази първоначална консултация, ние полагаме основите на стратегически план, който ще ни води през всички следващи етапи на сътрудничество. Безплатна консултация 2 02. Нашият процес започва с безплатна консултация, която е основополагаща стъпка към разбирането на вашите бизнес цели и потребности. В този инициативен разговор, ние се ангажираме да анализираме как мобилните приложения могат да допринесат за развитието и популяризацията на Вашия бизнес. Това е моментът, в който събираме важна информация за вашите бизнес процеси и изследваме възможностите за тяхното дигитално трансформиране. Нашата цел е да изградим ясна представа за начина, по който нашите услуги могат най-добре да се интегрират във вашата структура и да предложим начини за максимизиране на рентабилността и удовлетвореността на клиентите Ви. С тази първоначална консултация, ние полагаме основите на стратегически план, който ще ни води през всички следващи етапи на сътрудничество. Проучване и анализ 3 03. След изчерпателния процес на анализиране на Вашите бизнес изисквания, нашият експертен екип съставя детайлна и персонализирана оферта за разработката на Вашето дигитално приложение. В този документ ние представяме всеобхватен план, който обхваща не само иновативни дизайнерски решения, но също така ясни времеви рамки, предвидени ресурси, както и нужния бюджет за реализация за проекта. Офертата ни е изградена така, че да осигури пълна прозрачност и да предостави реалистичен преглед на процеса от концепция до реализация, включително всички етапи на разработка и стратегии за изпълнение. Нашата цел е да Ви предоставим всички необходими инструменти за вземане на информирано решение и успешното стартиране на проекта Ви, като по този начин поставяме основите за продължително партньорство и успех. Предоставяне на оферта 4 04. На етапа 'Дизайн и UX, ние обръщаме специално внимание на визуалната концепция и потребителския интерфейс на Вашето дигитално решение. Нашата цел е да създадем дизайн, който не само отразява идентичността на Вашия бранд, но и предоставя безупречно и интуитивно потребителско изживяване (UX). Процесът включва ежедневна комуникация с Вас, за да гарантираме, че крайният продукт прецизно съвпада с Вашата визия и очаквания. Ние вярваме, че успешният дизайн е този, който съчетава естетика с функционалност, улеснявайки ежедневието на всеки потребител. Ние предприемаме следващите стъпки към техническа разработка само след Вашето одобрение на дизайна и потребителското изживяване на Вашето дигитално решение. Дизайн и UX 5 05. В процеса на разработка, нашата цел е да преобразуваме концептуалния дизайн в работещо дигитално решение. Прилагайки методологията Agile Scrum, ние осигуряваме гъвкавост и ефективност при разработката на Вашето дигитално решение, като на 2 седмична база, ние Ви демонстрираме напредъка, позволявайки Ви да бъдете активен участник в процеса на разработка. Вашата постоянна обратна връзка ни позволява да правим фини корекции по пътя на създаването на качествен и функционален продукт! Тази подход осигурява, че всяко решение по пътя на разработката е информирано и съобразено с вашите стратегически цели. Разработка 6 06. След изчерпателния процес на анализиране на Вашите бизнес изисквания, нашият експертен екип съставя детайлна и персонализирана оферта за разработката на Вашето дигитално приложение. В този документ ние представяме всеобхватен план, който обхваща не само иновативни дизайнерски решения, но също така ясни времеви рамки, предвидени ресурси, както и нужния бюджет за реализация за проекта. Офертата ни е изградена така, че да осигури пълна прозрачност и да предостави реалистичен преглед на процеса от концепция до реализация, включително всички етапи на разработка и стратегии за изпълнение. Нашата цел е да Ви предоставим всички необходими инструменти за вземане на информирано решение и успешното стартиране на проекта Ви, като по този начин поставяме основите за продължително партньорство и успех. Тестване и осигуряване на
качеството
7 03. След изчерпателния процес на анализиране на Вашите бизнес изисквания, нашият експертен екип съставя детайлна и персонализирана оферта за разработката на Вашето дигитално приложение. В този документ ние представяме всеобхватен план, който обхваща не само иновативни дизайнерски решения, но също така ясни времеви рамки, предвидени ресурси, както и нужния бюджет за реализация за проекта. Офертата ни е изградена така, че да осигури пълна прозрачност и да предостави реалистичен преглед на процеса от концепция до реализация, включително всички етапи на разработка и стратегии за изпълнение. Нашата цел е да Ви предоставим всички необходими инструменти за вземане на информирано решение и успешното стартиране на проекта Ви, като по този начин поставяме основите за продължително партньорство и успех. Публикуване 8 08. Нашето партньорство продължава и след пускането на дигиталното решение на пазара. През етапа “Поддръжка и развитие” Ние се ангажираме с осигуряването на непрекъсната поддръжка и адаптация към последните технологични тенденции, за да гарантираме, че Вашето дигитално решение остава функционално, сигурно и конкурентно. Нашите услуги включват редовни актуализации и техническа поддръжка, осигуряващи безпроблемна работа и удовлетворение на потребителите, докато Вие се фокусирате върху основната си бизнес дейност. Поддръжка и развитие

01. Безплатна консултация

Нашият процес започва с безплатна консултация, която е основополагаща стъпка към разбирането на Вашите бизнес цели и потребности. В този разговор, ние се ангажираме да анализираме как мобилните приложения могат да допринесат за развитието и популяризацията на Вашия бизнес. Това е моментът, в който събираме важна информация за вашите бизнес процеси и изследваме възможностите за тяхното дигитално трансформиране. Нашата цел е да изградим ясна представа за начина, по който нашите услуги могат най-добре да се интегрират във Вашата структура и да предложим начини за увеличаване на ефективността на бизнеса и удовлетвореността на клиентите. С тази първоначална консултация, ние полагаме основите на стратегически план, който ще ни води през всички следващи етапи на сътрудничество.

Нашият подход8
image35

02. Проучване и анализ

След първоначалната консултация, ние преминаваме към процеса на проучване и анализ, който е съществен за идентифицирането на оптималните функционалности за Вашето дигитално решение. Нашата цел е да обхванем всички аспекти на Вашия бизнес модел и да анализираме конкретните потребности и очаквания, които имате към продукта. Екипът на Софт Интелект използва данните от тази аналитична фаза, за да определи конкретните функционалности, които ще доведат до постигане на Вашите бизнес цели. Като част от тази фаза, ние започваме изграждането на уникален дизайн и потребителско изживяване, които да съответстват на Вашата корпоративна идентичност и да осигурят изключителна стойност за Вашите клиенти.

03. Предоставяне на оферта

След изчерпателния процес на анализиране на Вашите бизнес изисквания, нашият експертен екип съставя детайлна и персонализирана оферта за разработката на Вашето дигитално приложение. В този документ ние представяме всеобхватен план, който обхваща не само иновативни дизайнерски решения, но също така ясни времеви рамки, предвидени ресурси, както и нужния бюджет за реализация за проекта. Офертата ни е изградена така, че да осигури пълна прозрачност и да предостави реалистичен преглед на процеса от концепция до реализация, включително всички етапи на разработка и стратегии за изпълнение. Нашата цел е да Ви предоставим всички необходими инструменти за вземане на информирано решение и успешното стартиране на проекта Ви, като по този начин поставяме основите за продължително партньорство и успех.

Нашият подход7
Нашият подход6

04. Дизайн и UX

Тук ние обръщаме специално внимание на визуалната концепция и потребителския интерфейс на Вашето дигитално решение. Нашата цел е да създадем дизайн, който не само отразява идентичността на Вашия бранд, но и предоставя безупречно и интуитивно потребителско изживяване (UX). Процесът включва ежедневна комуникация с Вас, за да гарантираме, че крайният продукт прецизно съвпада с Вашата визия и очаквания. Ние вярваме, че успешният дизайн е този, който съчетава естетика с функционалност, улеснявайки ежедневието на всеки потребител. Ние предприемаме следващите стъпки към техническа разработка само след Вашето одобрение на дизайна и потребителското изживяване на Вашето дигитално решение.

 

Нашият подход5
Нашият подход

05. Разработка

В процеса на разработка, нашата цел е да преобразуваме концептуалния дизайн в работещо дигитално решение. Прилагайки методологията Agile Scrum, ние осигуряваме гъвкавост и ефективност при разработката на Вашето дигитално решение. На 2 седмична база, ние Ви демонстрираме напредъка, позволявайки Ви да бъдете активен участник в процеса на разработка. Вашата постоянна обратна връзка ни позволява да правим фини корекции по пътя на създаването на качествен и функционален продукт!

06. Тестване и осигуряване на качеството

В тази фаза, ние осигуряваме задълбочена проверка на дигиталното решение за съответствие с бизнес целите и потребителските очаквания. Този етап е съществен за идентифициране и отстраняване на дефекти и несъответствия. В тази фаза, ние обстойно тестваме всички аспекти на решението, за да подсигурим стабилност, производителност и готовност за пускане на пазара, както и да гарантираме потребителката удовлетвореност и ангажираност.

Нашият подход4
Нашият подход3

07. Публикуване

На този етап, нашият екип от професионалисти публикува вашето дигитално решение, осигурявайки широка достъпност и видимост. Ние се грижим за всички технически детайли и изисквания, като гарантираме, че продуктът е достъпен за всички потребители. Нашата основна задача е да направим този процес лесен и безпроблемен за Вас, така че да можете бързо да стигнете до Вашите текущи и бъдещи клиенти.

08. Поддръжка и развитие

Нашето партньорство продължава и след пускането на дигиталното решение на пазара. По време на “Поддръжка и развитие” ние се ангажираме с осигуряването на непрекъсната поддръжка и адаптация към последните технологични тенденции, за да гарантираме, че Вашето дигитално решение остава функционално, сигурно и конкурентно. Нашите услуги включват редовни актуализации и техническа поддръжка, осигуряващи безпроблемна работа и удовлетворение на потребителите, докато Вие се фокусирате върху основната си бизнес дейност.

Нашият подход2

Запази безплатна консултация

    Или се свържете с нас на

    Или се свържете с нас на